Hayatta öyle değerler vardır ki, "bahanesi" yoktur. O bahanesi olmaya şeyler var ya; işte onların sonradan telafisi de yoktur.


SQL’de Girilecek Kaydın ID Değerini Bulmak

3 sene önce Olcay Akcabelen tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa
Bazen, veritabanımıza en son kayıttan sonra eklenecek verinin Primary Key olarak belirlenmiş ID değerini önceden elde etmek isteyebiliriz. Örnek olarak; 1,2 ve 3 IDlerine sahip veri listemizden 3. ID’li veriyi sildikten sonra eklenen verimizin ID değeri 4 olacaktır. Bu durumda veri listesi ise 1,2 ve 4 IDlerine sahip verilerden olacaktır. Bu durumda en son kaydın ID değerine +1 ekleme mantığının geçersiz olduğunu görüyoruz. [php] SElECT IDENT_CURRENT('TabloAdi') [/php] Bu kod sayesinde...
807 kere okundu
Yorum Yok :(

MSSQL Distinct ile TOP Birlikte Kullanımı

3 sene önce Olcay Akcabelen tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa
Kenarda durması mahiyetinde yazıyorum; bugün en çok satılan 10 ürünü adedine göre azalan şeklinde listelemem gerektiğinde, sqlde distinct operatörü ile birlikte top kullanmam gerekti, bu iki operatörün birlikte kullanımı aşağıdaki örnekteki gibidir. Faydalı olması dileğiyle... [php]SELECT DISTINCT TOP 10 ProductName AS URUNADI, Sum(Quantity) AS ADET, Sum(Price) AS FIYAT FROM Bill WHERE Date >= (SELECT CONVERT(nvarchar,GETDATE(),102)+' '+'00:00:00') GROUP BY ProductName ORDER BY ...
799 kere okundu
Yorum Yok :(

PHP ile JSON Okuma (JSON Parse)

3 sene önce Olcay Akcabelen tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa
Merhaba; faydalı olacağını düşündüğüm bir konuyu paylaşıyorum. Biraz önce json formatında dönen verideki elemanları değişkene atamak için ihtiyaç duydum. Kullanımı aşağıdaki gibidir. [php] <?php $veri = json_decode(json_encode($json),true); $ggID = $veri['productId']; $zaman = $veri['responseTime']; ?> [/php]  ...
791 kere okundu
Yorum Yok :(

PHP strip_tags – HTML Etiketlerini Temizleme

3 sene önce Olcay Akcabelen tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa
Merhaba; faydalı olacağını düşündüğüm bir özelliği paylaşıyorum. Bazen ekrana bastıracağımız ya da bir değişkene atadığımız string içerisinde syntax yapısını bozabilecek özel karakterler veya html tagları olabiliyor. Bunlardan kurtulmak için php'nin strip_tags işlevini kullanabiliriz. [php] <?php $aciklama = strip_tags($Urun["aciklama"]); /*Bu ayrıştırmanın dışında tutmak istediğimiz etiketler, karakterler var ise aşağıdaki örnekten faydalanabilirsin...
690 kere okundu
Yorum Yok :(

SQL Sorguda Tablo Birleştirme (INNER JOIN)

3 sene önce Olcay Akcabelen tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa
Yine faydalı olabileceğini düşündüğüm pratik bir bilgiyi, bana da tekrar lazım olabileceğini düşünerek paylaşıyorum. Urunler tablomdaki urunadi kolonu ve UrunResim tablomdaki resim kolunm lazım olduğu için sorgu içerisinde birleştiriyorum. [php] select o.urunadi, o.id, b.resim from Urunler AS o INNER JOIN UrunResim as b ON o.id = b.urunid [/php] ...
561 kere okundu
Yorum Yok :(

PHP ile XML Çıktı Almak (PHP to XML)

3 sene önce Olcay Akcabelen tarafından yazılmıştır.
anasayfa
anasayfa
anasayfa
Birilerinin işine yarayacağını düşündüğüm için paylaşıyorum, umarım faydalı olur. [php] <?php header('Content-type: text/xml'); echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-9\" ?>\n"; $xml = '<product> <categoryCode>kategori kodu</categoryCode> <storeCategory>kategori id</storeCategory> <title>başlık</title> <subtitle>alt başlık</subtitle> </product>'; echo $xml; ?> [/php] E...
641 kere okundu
Yorum Yok :(

Bumerang - Yazarkafe